Search keyword(s): "vase"

1 image(s) found
Photographer/Artist: Cynthia Angeles Trinidad

Date Taken: 2001 Place Taken: Metro Manila